Kontaktujte nás:

S výberom Vám radi poradíme

051/776 54 10
eshop@stomex.sk

Vrátenie tovaru

• Spotrebiteľ / kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, v listinnej podobe, vyplnením a zaslaním formuláru Formulár na vrátenie tovaru.pdf

Formulár môžete zaslať e-mailom na eshop@stomex.sk, alebo priložiť do zásielky k tovaru na vrátenie. Formulár musí mať riadne vyplnené všetky informácie pre spracovanie vrátenia tovaru.

Tovar je potrebné zaslať DOPORUČENE na našu adresu: STOMEX, s.r.o., Za potokom 19, 080 06 Prešov - Ľubotice 
Upozorňujeme, že tovar na dobierku NEPREBERÁME

Dôležité informácie pri vrátení tovaru / odstúpení od zmluvy:

  • Kupujúci po povinný doručiť tovar predávajúcemu nepoškodený, v pôvodnom obale, s dokumentáciou, priloženým formulárom na vrátenie /ak to neurobil elektronicky zaslaním na email/
  • Tovar sa posiela DOPORUČENE, nie však na dobierku, predávajúci tovar na dobierku nepreberá
  • Pri odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu zo strany predávajúceho vrátená suma za tovar, ktorú zaplatil, potrebný je priložený doklad o kúpe
  • Nie je povinnosťou  predávajúceho  uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ako napr. náklady na doručenie
  • Predávajúci vráti platbu kupujúcemu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy
  • Úhrada bude zrealizovaná vrátením sumy na bankový účet kupujúceho, ktorý uvedie vo formulári na vrátenie tovaru
  • Predávajúci má nárok na náhradu škody, ak kupujúci doručí tovar, ktorý bol poškodený alebo inak znehodnotený