• Ochrana zraku predstavuje významnú časť v oblasti ochranných prostriedkov. Pri práci v extrémnych podmienkach, pri riziku úlomkov pri štiepaní, zváraní či rozstreku škodlivých kvapalín, je nevyhnutné chrániť zrak a predchádzať jeho poškodeniu.

... na aktualizácii článku pracujeme....