• Sluch je ďalším zmyslovým orgánom, na ktorom pri nedokonalej ochrane môže nastať poškodenie čiastočné, chvíľková hluchota alebo závažné poškodenie či strata sluchu. Na jeho ochranu existuje široký sortiment ochranných prostriedkov, tvarované či netvarované štuple alebo mušľové komplexnejšie chrániče. Stačí si vybrať. Rovnako pri výbere treba zohľadňovať viacere faktory.

... na aktulizácii článku pracujeme...